Ledning
Fredrik Petersson
Styrelseordförande

Fredrik Petersson är styrelseordförande sen juni 2020.
Conny Palmkvist
VD och Ledamot

Conny Palmkvist är styrelseledamot samt bolagets nuvarande verkställande direktör sedan januari 2019. Conny är även VD för Eprix som är ett av iApoteks dotterbolag. Han har tidigare arbetat inom logistikbranschen och är även grundaren till dotterbolaget Eprix.


Hans Orre
Ledamot

Hans Orre är ledamot i iApotek Int AB sedan november 2016. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem.


Fredrik Kaldéus
Ledamot

Fredrik Kaldéus är ledamot sen juni 2020
Peter Mörsell
Ledamot

Peter Mörsell, född 1961, har en bakgrund som vice VD i Bauhaus och CFO i flera bolag bl. a Apotek Hjärtat. Han har vidare erfarenhet som styrelseledamot i mindre, listade bolag.
Jan Hamberg
Revisor

Jan Hamberg, vid Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, valdes till huvudansvarig revisor på iApoteks extra bolagsstämma den 21 oktober 2016. Jan är medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.