Finansiella kalender

Finansiella kalender

  • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

  • 2019-11-14 Extra bolagsstämma 2019

  • 2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019