Under Konstruktion Under Konstruktion

Utvalda varumärken

Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Duracell
Zendium

Utvalda varumärken

Recipes

Stäng meny
Totalt: 0,00 kr
0
iApotek

Aktuella produkter

Activon Sårsalva - ren manukahonung - 25 gram

Activon Sårsalva - ren manukahonung - 25 gram

Medicinsk manukahonung

136 kr
KÖP
Under Konstruktion Under konstruktion

Aktuella produkter

Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon
Alvedon

SENASTE KAMPANJERNA

iApotek har en ny hemsida

UTVALDA PRODUKTER

Avivir Aloe Vera Gel 150 ml

Återfuktning

117 kr
KÖP

Allévo Weight Loss 63 kapslar

Viktkontroll

117 kr
KÖP
Under Konstruktion Under konstruktion
HÄMTA UT DINA LÄKEMEDEL

För att logga in till dina recept
behöver du verifiera dig via mobilt
BankId.


Investor Relations

Aktien

Memorandum 2018

Teaser 2018

Teckningssedel 2018

Aktien
Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 1 088 635 kronor fördelat på 10 886 350 aktier. Aktiekapitalet i iApotek ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

iApoteks aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolagets ISIN-kod är SE0009357429. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som Bolagets största ägare ingått i. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. iApoteks aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.