Finansiella rapporter

2018-11-29

Delårsrapport tre 2018

Tredje kvartalet innehöll ytterligare ett förvärvstillträde då iApotek i september tog över Eprix. Det är ett välskött bolag under tydlig ledning som från dag ett bidragit till att förbättra iApoteks verksamhet. Genom förvärvet positionerar vi oss på en starkt växande e-

Läs mer

2018-11-12

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-12 Under oktober månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Som VD för verksamheten är det med glä

Läs mer

2018-10-11

Månadsrapport september 2018

Stockholm 2018-10-11 Under september månad uppgick omsättningen för koncernen till 2,3 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Under perioden 

Läs mer

2018-09-19

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-19 Under augusti månad omsatte koncernen 1,1 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Augusti har varit en spännande tid för Bolaget då iApotek 

Läs mer

2018-08-29

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-29 Under juli månad omsatte koncernen 1,3 MSEK (0,2 MSEK jämfört med iApotek) under samma period föregående år. Bolaget befinner just nu i en spännande fas där man tillträtt förv

Läs mer

2018-07-19

Delårsrapport två 2018

Första halvåret har varit en spännande tid för iApotek där nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1,8 MSEK (0,2 MSEK). Den 31 maj tillträdde Bolaget förvärvet av PharmArt AB, en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel.

Läs mer

2018-06-08

Kommuniké från årsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 8 juni 2018 Idag hölls årsstämma i iApotek Int AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen 

Läs mer

2018-05-08

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-06-08

iApotek Int AB ("Bolaget") håller årsstämma 2018-06-08. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 8 och 10-15. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida. 

Läs mer

2018-05-04

Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB(publ) 559048-9638 kallas härmed till bolagsstämma 8 juni 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som 

Läs mer

2018-04-17

Delårsrapport Q1, 2018

VD kommentar Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet

Läs mer

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017

VD Kommentar 2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med noteringen genomfördes en 

Läs mer

2017-12-15

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-15 Omsättningen under november månad 2017 uppgick till 136 tkr (211 tkr oktober 2017). På grund av att vi fortfarande inte erhållit öppenvårdsapotekstillstånd har 

Läs mer


2017-11-15

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Omsättningen under oktober månad 2017 uppgick till 211 tkr. Det är glädjande att se en ökning med 23 % jämfört med september 2017. Vi har i oktober uppnått 


Läs mer

2017-10-20

Delårsrapport tre 2017

Stockholm 2017-10-20 Finansiell översikt (SEK)              

2017-01-01       2016-01-28           2017-07-91        2016-07-01                                                          

2017-09-30       2016-09-30           2017-09-30         2016-09-30

Nettoomsättning  

Läs mer                

2017-09-12

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-12 Omsättningen under augusti månad 2017 uppgick till 172 tkr (198 tkr juli 2017). Efter en trög start under sommarens intensivaste semesterperiod tog 

Läs mer

2017-08-15

Månadsrapport juli 2017

Omsättningen under juli månad 2017 uppgick till 198 tkr. Produktutbudet har fortsatt ökat under juli månad och vi erbjuder idag våra kunder drygt 4 400 produkter. Som tidigare 

Läs Mer

2017-07-26

Halvårsrapport ett 2017

Första halvåret har varit en spännande och givande period både för bolaget och mig som ny VD för iApotek. Bolaget har genomfört en riktad emission i mars och en emission i samband 

Läs Mer