Finansiella rapporter

2019-02-20

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019

ON, FEB 20, 2019 11:38 CET

Stockholm 2019-02-20

Under januari månad 2019 uppgick omsättningen för koncernen till 3,4 MSEK jämfört med 0,1 MSEK under januari 2018.

iApotek-koncernen har under årets inledande månad fortsatt utvecklats positivt och visat god tillväxt. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att både Eprix och PharmArt fortsätter att växa samtidigt som de genererar svarta siffror. Vår strategi är att återinvestera positiva kassaflöden i verksamheten för att skapa maximal tillväxt. Med det sagt kommer tillväxt prioriteras före högre vinster över en tid. Vidare kommer bolaget för att skapa och ge möjlighet till vald strategi och tillväxt söka ytterligare investerare som kan tillföra koncernen kapital att växa, både i form av lån och investering. Detta för att maximera utvecklingspotentialen i koncernen.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Månadsrapport december 2018

Månadsrapport december 2018

MÅ, JAN 21, 2019 11:43 CET

Stockholm 2019-01-21

Under december månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (0,1 MSEK).

iApotek-koncernen har under perioden fortsatt utvecklats positivt. Båda våra förvärvsbolag visade en fortsatt tillväxt under december jämfört med samma period föregående år. Fortsatt fokus har legat på effektivisering, planering och strukturering av koncernen i stort och hur vi fortsättningsvis på bästa sätt ska dra nytta av de synergieffekter som finns mellan våra verksamhetsben.

Marknaden inom apoteksprodukter är stort och detta öppnar upp dörren för att vi ska kunna arbeta på flera olika fronter, både som producent och direkt mot konsument. Så framledes kommer vi fokusera på att utveckla vårt sortiment ytterligare och stärka upp våra varumärken att de når en högre grad av igenkänning bland allmänheten.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB 2019-01-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i iApotek Int AB 2019-01-25

FR, JAN 25, 2019 14:54 CET

Stockholm 2019-01-25

Idag höll iApotek Int AB extra bolagsstämma där beslut om val av styrelse fattades.

7. Val av styrelse

Stämman beslutade om att välja in Conny Palmkvist som ny styrelseledamot i bolaget. Christian Kirnö avgår som styrelseledamot. Resterande ledamöter kvarstår med Hans Orre som ordförande.

Freidoun Albertioni som har ett omfattande operativt fokus i verksamheten valde att avstå från att ta en plats i styrelsen för att fokusera uteslutande på den dagliga verksamheten i våra dotterbolag PharmArt och Eprix. Utöver hans roll som VD i PharmArt tar han även över rollen som ordförande i bolaget samt att han tar plats i Eprix styrelse.

För mer information, kontakta bolaget på:

Conny Palmkvist

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Conny Palmkvist tillträder som ny VD för iApotek

Conny Palmkvist tillträder som ny VD för iApotek

TO, JAN 17, 2019 12:55 CET

Stockholm 2019-01-17

Som ett led i iApoteks utveckling har styrelsen beslutat att Conny Palmkvist ska ta över rollen som VD för bolaget per idag 2019-01-17. Christian Kronegård, bolagets avgående VD, ska i sin roll som aktiv styrelseledamot verka som ett stöd till den nya VD:n i en övergångsfas för att säkerställa en smidig och effektiv överlämning.  

Conny Palmkvist

Conny Palmkvist är född 1973. Han har sedan 2001 haft flera ledande funktioner i Everfresh AB, en av Sveriges största frukt och grönt grossister. 2008 startade Conny upp logistikbolaget Nowaste Logistics AB som idag omsätter närmare 400 miljoner. Conny var VD för Nowaste Logistics fram till 2011. Därefter var han verksam inom Total Produce Nordic A/S, en koncern som omsätter ca 5 miljarder. Där var Conny VD för ett av koncernens dotterbolag med inriktningen logistik och tillväxt på ny marknad. Conny Palmkvist startade 2014 Eprix AB som idag är ett av företagen inom iApotek-koncernen och har idag ett stort ägande i iApotek.

“Att få förtroendet som VD och ansvaret för att knyta ihop helheten känns riktigt spännande. Vi har i denna relativt nya konstellation blivit ett riktigt starkt team där vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Med rätt organisering och ett bra samarbete är jag övertygad att vi kommer få mycket gjort tillsammans.

iApotek har nu blivit en koncern som står på en stabil grund och vi har genom de förvärv som skedde under 2018 skapat oss ett bra läge att fortsätta växa och utvecklas inom framförallt e-handelsmarknaden. Vår vision att bli en av apoteksbranschens främsta aktörer ser vi mot bakgrund av de förutsättningar vi nu fått på plats som fullt möjligt.

I dagens apotek hittar man numera allt från livsmedel, djurprodukter, läkemedel, skönhetsprodukter, teknikprodukter mm. Detta öppnar dörren för att vi ska kunna arbeta på flera olika fronter, både som producent och direkt ut mot konsument och det finns flera närliggande affärsområden som vi kan utveckla till betydelsefulla verksamhetsområden. Att bredda och utveckla vårt sortiment står högt på agendan tillsammans med att ytterligare stärka upp våra varumärken så att de når en högre grad av igenkänning bland allmänheten.

Vår resa har bara börjat och jag tar mig an detta förtroendeuppdrag som VD för iApotek med stor hoppfullhet till att vi tillsammans i koncernen kan skapa något riktigt bra.


För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se

FR, DEC 21, 2018 13:41 CET

Stockholm 2018-12-21

iApotek nylanserar plattformen iApotek.se som nu ligger uppe live. Lanseringen innebär främst att vi konsoliderar logistikhantering, distribution och inköp tillsammans med apotek365.se. Konsolideringen innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan administrera, hantera och leverera våra produkter till kund då vi numera kommer arbeta med ett gemensamt sortiment och lager i koncernen.

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

iApotek Int AB: Lägesuppdatering iApotek

Lägesuppdatering iApotek

MÅ, JAN 07, 2019 16:04 CET

Stockholm 2019-01-07

2018 har varit utvecklingens år för iApotek. Bolaget har gått från att vara ett verksamhetsbolag med en omsättning på 1,2 MSEK under 2017 till en koncern med betydligt större omsättning genom förvärven av Svea Apotek (PharmArt AB) och Eprix AB. Utifrån omsättningen under oktober och november (dec ej klar än) skulle en pro forma årsomsättning baserat på dessa månader uppgå till ca 40 MSEK.

Bolaget har inlett det nya året i full fart. Båda våra förvärvsbolag har visar en fortsatt stark tillväxtfas. Vårt fokus ligger på att dra nytta av de synergieffekter, kunskap och erfarenhet som våra nya medarbetare och ägare besitter för att fortsätta att utveckla koncernen långsiktigt och ta större marknadsandelar. Under sista kvartalet 2018 har vi arbetat med att effektivisera organisationen i stort. Numera sköts all logistik och distribution av produkter som säljs online “in house” av Eprix. Conny Palmkvist som är VD i Eprix har lång och gedigen erfarenhet av just e-handel och logistik vilket är en nyckelfaktor för att vi på bästa och mest effektiva sätt kan ta nästa kliv framåt i utvecklingen i vår verksamhet.  

Bolaget har också nylanserat plattformen iApotek.se som ett steg i processen för att uppnå ett mer effektivt sätt att administrera, hantera och leverera våra produkter till kund då vi numera kommer att arbeta med ett gemensamt sortiment och lager i koncernen. Detta resulterar i att vi kan hålla kortare leveranstider, erbjuda ett mer attraktivt sortiment och bidrar samtidigt till att kostnaderna hålls nere.

Koncernen har dels en klassisk apoteksrörelse som bedriver handel genom butik i A-läge med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket i form av Svea Apotek och dels ett mer renodlat e-handelsbolag i Eprix. Båda bolagen styrs med imponerande hand framåt av Freidoun Albertioni respektive Conny Palmkvist och kombinationen av de två drivs och kunskaper har verkligen öppnat upp möjligheterna ytterligare för att utveckla koncernen vidare på alla plan.

Vi kommer fortsatt under året att kommunicera månadsrapporter och lägesuppdateringar löpande för koncernen.


För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

FR, DEC 21, 2018 10:14 CET

Aktieägarna i iApotek Int AB, org.nr. 559048-9638, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2019 klockan 14.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 18 januari 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 7352, 10390 Stockholm eller via e-post: ir@iapotek.se

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 18 januari 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 (val av styrelse)

Styrelsen föreslår att Conny Palmkvist och Freidoun Albertioni väljs in som nya styrelseledamöter. Peter Svamo och Christian Kirnö föreslås att avsluta sina styrelseuppdrag. Övriga befintliga styrelseledamöter föreslås kvarstå.

Kort presentation om Conny Palmkvist och Freidoun Albertioni

Conny Palmkvist är grundare och VD på Eprix AB. Conny har tidigare arbetat i ledande positioner på Everfresh AB, en av Sveriges största frukt och grönt grossister. Han har även arbetat i ledande roller i framgångsrika bolag såsom Nowaste  Logistics AB (omsättning 400 MSEK) och Total Produce Nordic A/S (omsättning 5 000 MSEK).

Freidoun Albertioni är grundare och VD på PharmArt AB. Freidoun var tidigare docent inom farmakologi vid Karolinska Institutet (KI) och har fram tills 2011 varit forskningsgruppchef på KI. Hans långa erfarenhet inom farmakologi och vetenskapliga kompetens tillsammans med hans utpräglade företagsamhet är en stor tillgång för bolaget.

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2019-02-20

Månadsrapport november 2018

Månadsrapport november 2018

FR, DEC 14, 2018 12:15 CET

Stockholm 2018-12-14

Under november månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,3 MSEK (0,1 MSEK).

November har varit en spännande månad där koncernen fortsatt utvecklats positivt. iApotek-koncernen genomförde en lyckad Black Weekend med en försäljningsökning om 52 procent jämfört med föregående år. Vi överträffade våra interna mål avseende försäljningen och antalet ordrar och var även mycket nöjda med att att den tekniska aspekten av att genomföra en lyckad Black Weekend förflöt på ett problemfritt sätt. Tillsammans med våra nya ägare och medarbetare som har bred kunskap inom e-handel, logistik och distribution var detta är kvitto på att vi har rätt verktyg för framtiden att fortsätta utvecklas och expandera vår verksamhet.

Koncernens primära fokus i närtiden kommer likt tidigare ligga på att ytterligare öka både omsättning och vinst. Vi ser klara möjligheter till det mot bakgrund av den accelererande marknad vi befinner oss i. Närmast ligger nylansering av www.iapotek.se samt lansering av Svea Apoteks plattform där vi kommer börja bedriva försäljning av receptfria läkemedel och närliggande apoteksprodukter.  

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

2018-11-29

Delårsrapport tre 2018

Tredje kvartalet innehöll ytterligare ett förvärvstillträde då iApotek i september tog över Eprix. Det är ett välskött bolag under tydlig ledning som från dag ett bidragit till att förbättra iApoteks verksamhet. Genom förvärvet positionerar vi oss på en starkt växande e-

Läs mer

2018-11-12

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-12 Under oktober månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Som VD för verksamheten är det med glä

Läs mer

2018-10-11

Månadsrapport september 2018

Stockholm 2018-10-11 Under september månad uppgick omsättningen för koncernen till 2,3 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Under perioden 

Läs mer

2018-09-19

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-19 Under augusti månad omsatte koncernen 1,1 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år. Augusti har varit en spännande tid för Bolaget då iApotek 

Läs mer

2018-08-29

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-29 Under juli månad omsatte koncernen 1,3 MSEK (0,2 MSEK jämfört med iApotek) under samma period föregående år. Bolaget befinner just nu i en spännande fas där man tillträtt förv

Läs mer

2018-07-19

Delårsrapport två 2018

Första halvåret har varit en spännande tid för iApotek där nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1,8 MSEK (0,2 MSEK). Den 31 maj tillträdde Bolaget förvärvet av PharmArt AB, en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel.

Läs mer

2018-06-08

Kommuniké från årsstämma i iApotek Int AB

Stockholm 8 juni 2018 Idag hölls årsstämma i iApotek Int AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen 

Läs mer

2018-05-08

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-06-08

iApotek Int AB ("Bolaget") håller årsstämma 2018-06-08. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 8 och 10-15. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida. 

Läs mer

2018-05-04

Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB(publ) 559048-9638 kallas härmed till bolagsstämma 8 juni 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som 

Läs mer

2018-04-17

Delårsrapport Q1, 2018

VD kommentar Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet

Läs mer

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017

VD Kommentar 2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med noteringen genomfördes en 

Läs mer

2017-12-15

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-15 Omsättningen under november månad 2017 uppgick till 136 tkr (211 tkr oktober 2017). På grund av att vi fortfarande inte erhållit öppenvårdsapotekstillstånd har 

Läs mer


2017-11-15

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Omsättningen under oktober månad 2017 uppgick till 211 tkr. Det är glädjande att se en ökning med 23 % jämfört med september 2017. Vi har i oktober uppnått 


Läs mer

2017-10-20

Delårsrapport tre 2017

Stockholm 2017-10-20 Finansiell översikt (SEK)              

2017-01-01       2016-01-28           2017-07-91        2016-07-01                                                          

2017-09-30       2016-09-30           2017-09-30         2016-09-30

Nettoomsättning  

Läs mer                

2017-09-12

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-12 Omsättningen under augusti månad 2017 uppgick till 172 tkr (198 tkr juli 2017). Efter en trög start under sommarens intensivaste semesterperiod tog 

Läs mer

2017-08-15

Månadsrapport juli 2017

Omsättningen under juli månad 2017 uppgick till 198 tkr. Produktutbudet har fortsatt ökat under juli månad och vi erbjuder idag våra kunder drygt 4 400 produkter. Som tidigare 

Läs Mer

2017-07-26

Halvårsrapport ett 2017

Första halvåret har varit en spännande och givande period både för bolaget och mig som ny VD för iApotek. Bolaget har genomfört en riktad emission i mars och en emission i samband 

Läs Mer